Veelkleurenparkiet
Geslachtsonderscheid:
Engels: Mulga parrot
Duits: Vielfarbensittich
Oosten tot Westen van het  Zuidelijke deel van Australië
26-28 cm
Man 65 -70 gram, pop 60 - 65 gram gram
5,0 mm
20 x 20 x 40 invlieggat 6 cm
Naamgeving:

Leefgebied:
Lengte:
Gewicht:
Ringmaat:
Broedblokmaat:
Sociaal gedrag:
Natuurlijke omgeving en gedrag:
Kweekgegevens:
Psephotus varius
Het verschil tussen man en pop is bij de veelkleurenparkiet in een oogopslag te zien. De man is groen en wat bleker onder aan de borst. Het voorhoofd is groen. Op de kruin bevindt zich een rode vlek. De onderbuik  en de dijen zijn oranje rood. De hoeveelheid rood kan erg verschillen per vogel. Boven de rode vlek op de onderstaartveren bevinden zich een geelachtig groene band en een blauwachtige streep. De kleine vleugeldekveren zijn geel. De buitenrand van de grote slagpennen is blauw. De middelste staartpennen zijn donkerblauw met een groene tint, de buitenste staartpennen zijn blauw met een witte tint. Er is een ondervleugelstreep. De snavel is donkergrijs, de ogen zijn bruin, de poten zijn grijsbruin. Verder bezit de man een opvallende gele voorhoofdsband en schoudervlek. De meeste mannen laten in de gele schoudervlek een oranje-rode streep zien.

Het vrouwtje heeft een geeloranje voorhoofdband. De kop en de borst zijn bruinachtig groen. De kruin heeft een rode vlek. De onderzijde van het lichaam is bleekgroen. De kleine vleugeldekveren zijn rood. Verder bezit de pop een opvallende rode schoudervlek.
Er is een ondervleugelstreep. De snavel is bruinachtig grijs.

Het geslachtsonderscheid bij de jongen is op basis van de kleur tekening al snel te zien. Al na enkele weken in het nestblok beginnen de jongen op kleur te komen.
Veelkleurenparkieten zijn buiten het broedseizoen rustige en verdraagzame vogels tegenover andere parkieten of tropische vogels.  Een goed kweekkoppel is erg aan elkaar gehecht en vrijwel onafscheidelijk van elkaar.
Het is echter ten zeerste af te raden om ze in de broedtijd samen met soortgenoten in één vlucht te houden. In die periode zijn ze namelijk tegenover soortgenoten zeer vechtlustig en agressief  . Verder zijn het absoluut geen knagers en ze zullen uw eventuele houten volière met rust laten. Ook zullen uw buren geen last van ze ondervinden want het zijn absoluut geen herriemakers.
De veelkleurenparkiet komt met name voor in licht beboste gebieden, met struikgewas en verschrompelde eucalyptusbosjes, waarbij hun voorkeur uitgaat naar droge, dorre gebieden. De veelkleurenparkiet leeft paarsgewijs of in familie groepjes. Hij zoekt zijn voedsel graag op de grond in de schaduw van bomen. Zaden van grassen en kruidachtige planten, vruchten, bessen en bladeren staan op het menu. Op het heetst van de dag zoekt de veelkleurenparkiet vaak de schaduw op in boomtakken. De veelkeurenparkiet is van nature een behoedzame en redelijk schuwe vogel.
Veelkleurenparkieten hebben de neiging om al zeer vroeg in het jaar, soms al vroeg in februari, te gaan broeden. Gezien de weersomstandigheden in ons land vind ik het niet verstandig om het broedblok voor begin maart  op te hangen. Omdat de eieren en zeker de jongen relatief veel warmte nodig hebben, gaat mijn voorkeur uit naar een mooi dik natuurbroedblok, met een dikke laag turf met zaagsel op de bodem. De 4 tot 6 eieren worden gedurende  20 - 21 dagen bebroedt. Na ongeveer 9 dagen dienen de jongen te worden geringd met ringen van 4,5 mm. Meestal is dit rond de tijd dat de ogen open gaan. Veelkleurenparkieten laten een nestcontrole of het ringen van de jongen zonder problemen toe. De beide ouders voeren de jongen tot ze ongeveer 5 weken oud zijn en uitvliegen. Kort na het uitvliegen van de jongen begint de pop aan een tweede nest. In dat geval is het zeker verstandig om de jongen apart te zetten, wanneer ze zelfstandig zijn, omdat de man ook naar zijn eigen jongen erg onverdraagzaam kan worden.
Veelkleuren koppel
Voeding:
Zoals bij alle parkieten geldt uiteraard dat afwisseling en hygiëne een vereiste zijn voor mooie en gezonde vogels. Een gangbaar zaadmengsel voor grote parkieten voldoet prima als basisvoer. Verder dient de dagelijkse voeding aangevuld te worden met onkruidzaden, fruit, groente, kiemzaad, eivoer,  universeel en  eventueel levend voer. Zoals alle vogels zijn ze ook gek op trosgierst. Uiteraard dient er iedere dag vers water ter beschikking te staan. Voor de vereiste mineralen zorg ik dat er altijd schoon grit en maagkiezel tot hun beschikking staat.

Voor meer informatie over een compleet en gezond parkieten menu verwijs ik u naar het item voeding op deze site.